Libor MALECKÝ

Bakalářská práce

Hospodářské a sociální poměry na Rakovnicku po porážce českých stavů na Bílé hoře

Economic and social situation in the Rakovník region after the defeat of the Bohemian Estates at White Mountain
Anotace:
Bakalářská práce popisuje hospodářské a sociální poměry na Rakovnicku po porážce českých stavů na Bílé hoře. Práce se zaměřuje na období třicetileté války 1618 - 1651. Práce se zaobírá bitvou u Rakovníka a dopadem války na místní obyvatele. Dále práce dokumentuje špatnou hospodářskou situaci. Klade důraz na pivovarnictví. Dále se zabývá rekatolizací a konfiskacemi na Rakovnicku.
Abstract:
This bachelor paper describes the economic and social circumstances in the Rakovník region after the defeat of the Czech estates in the Battle of White Mountain. This work focuses on the Thirty Years' Wars period 1618 - 1651. Its focus is on the battle of Rakovník and the impact of the war on the local citizens. Further, it depicts the poor economic conditions with emphasis to beer industry and deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALECKÝ, Libor. Hospodářské a sociální poměry na Rakovnicku po porážce českých stavů na Bílé hoře . Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.