Bára VALICOVÁ

Bachelor's thesis

Sledování kognitivního deficitu u pacientů po cévní mozkové příhodě

Monitoring of cognitive deficit in patients after stroke
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kognitivním deficitem, který může nastat po cévní mozkové příhodě. V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o poruchách kognitivních funkcí z českých i zahraničních zdrojů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. První část zahrnuje rešerše, které nastiňují cévní mozkovou příhodu, a popisuje rozdíl mezi lehkou kognitivní poruchou a vaskulární demenci. Podrobněji …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on cognitive deficit, which may appear after stroke. This thesis summarises knowledge about cognitive disfunctions from czech and foreign sources. Bachelor thesis is splitted up to theoretical and practical part. The first part includes specialized literature about stroke, describing the differences between mild congnitive impairment and vascular demencia. Describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Dagmar Fiedorová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALICOVÁ, Bára. Sledování kognitivního deficitu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta