Lenka ČERVENÁ

Diplomová práce

Sexuální výchova na základní škole s významným podílem žáků vietnamského etnika

Sex education at elementary school with a significant part of Vietnamese students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na specifika vietnamského etnika a hledání vhodných forem a přístupů ke školní sexuální výchově u vietnamských žáků a jejich rodičů. Sociální a kulturní odlišnosti vietnamských dětí i rodičů v souvislosti s jejich odlišnou kulturní, náboženskou a hodnotovou orientací vyžadují specifický přístup. Teoretická část práce stručně zmiňuje vietnamské dějiny, kulturu a zvyky Vietnamu …více
Abstract:
Thesis annotation The diploma thesis is focused on the specifics of the Vietnamese ethnic group and the search for suitable forms and approaches to school sexual education for Vietnamese pupils and their parents. The social and cultural differences of Vietnamese children and parents in relation to their different cultural, religious and value orientations require a specific approach. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENÁ, Lenka. Sexuální výchova na základní škole s významným podílem žáků vietnamského etnika. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy