Barbora Boučková

Diplomová práce

Ocenění společnosti Grada Publishing, a.s.

The valuation of the company Grada Publishing, a.s.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je nalezení tržní hodnoty společnosti Grada Publishing, a.s. k datu 31. 12. 2017. Práce je členěna do několika částí. První část je věnována představení společnosti. Následuje finanční analýza, která obsahuje analýzu účetních výkazů a poměrových ukazatelů. Celková finanční situace podniku je pak zhodnocena pomocí rychlého testu. Strategická analýza má za úkol vymezit celkový …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to determine the market value of the company Grada Publishing, a.s. as of 31. 12. 2017. The thesis is divided into several parts. The first one is devoted to the introduction of the company, which is followed by the Financial Analysis containing the analysis of the financial statements and financial ratios. The overall financial health of the company is also assessed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Brabenec
  • Oponent: Ladislav Keselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77627