Marek NEŠPOR

Bakalářská práce

Analýza zákaznických segmentů společnosti BETTER MARKETING, odhad vývoje sektoru internetové reklamy

Analysis of BETTER MARKETING´s customer segments, forecast of Internet advertising development
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je definování a analyzování zákaznických segmentů společnosti BETTER MARKETING s.r.o. Zaměřuji se na nalézání souvislostí mezi uživateli internetu, vývojem internetové reklamy a firemními produkty, v této velmi mladé a dynamicky se vyvíjející společnosti. Pokouším se předvídat a minimalizovat rizika spojená s vývojem internetové reklamy. Veškerá doporučení musí vést k celkovému …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is defining and analysing particular customer segments for Better Marketing Ltd. I focus on finding relations among Internet users, Internet advertising development and company products, in this very young and dynamically developing company. I try to predict and minimalize risks connected with Internet advertising development. All recommendations should lead to company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2006
Identifikátor: 4715

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2007
  • Vedoucí: Martin Kupka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEŠPOR, Marek. Analýza zákaznických segmentů společnosti BETTER MARKETING, odhad vývoje sektoru internetové reklamy. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 08. 12. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.