Lucie NUSLOVÁ

Bakalářská práce

Poradenství v ergoterapii v primární péči u pacienta s diagnozou Roustroušená skleroza

Advice on Occupational therapy in Primary care for patients diagnosed with Multiple Sclerosis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ergoterapeutického poradenství v primární péči u pacienta s roztroušenou sklerózou. Jako formu práce jsme zvolili případovou studii, kazuistiku pacienta. Cílem práce je přiblížit ergoterapeutické poradenství veřejnosti. V teoretické části se věnujeme zpracováním dat o onemocnění roztroušená skleróza a o ergoterapeutickém poradenství z uvedené literatury. V praktické …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with occupational therapy counselling in primary care patients with multiple sclerosis. The form of my work, I chose a case study, a case report of a patient. The aim is to bring occupational therapy advice to the public. The theoretical part is devoted to the processing of data about disease multiple sclerosis and occupational therapy counselling from the above literature. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Kynštová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NUSLOVÁ, Lucie. Poradenství v ergoterapii v primární péči u pacienta s diagnozou Roustroušená skleroza. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.