Anna Tišlerová

Bachelor's thesis

Inventarizace veřejné zeleně v intravilánu obce Žacléř

Inventarization of public greenery in the town of Žacléř
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením pasportní evidence veřejné zeleně města Žacléř. Základem pasportizace je určení skladby biologických prvků (jednotlivé stromy, keře) a jejich lokalizace pomocí GNSS. Současně byla provedena inventarizace této zeleně, která zahrnovala identifikaci parametrů jako druh dřeviny a tloušťku kmene. Dále byl posouzen zdravotní stav zjištěný na základě metodiky Agentury …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of a passport record of the public greenery of Žacléř. The basis of pasportization is to determine the composition of biological elements (individual trees, shrubs) and their localization using GNSS. At the same time, inventory of this greenery was carried out, which included the identification of the parameters as tree species and strain thickness. In addition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.
  • Reader: Přemysl Janata, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta