Bc. Klára Melnyčoková

Bakalářská práce

Struktura marketingových nástrojů využívaných v malých a středních podnicích

The structure of the marketing tools used by small and medium-sized enterprises
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na nástroje marketingového komunikačního mixu, tedy reklamu, podporu prodeje, osobní prodej, direct marketing a PR. Tyto nástroje budou předvedeny jak v teoretickém úseku práce zcela teoreticky, také ale v praktické části s ohledem na podnik Generali a.s. Bude proto použita metoda analýzy, která bude rozebírat aktuální stav nástrojů. Mimo hlavní téma budou v teoretické …více
Abstract:
The Bachelors Thesis is focused on tools of marketing communication mix such as advertisement, sales promotion, customer sales, direct marketing and PR. These tools will be presented in theoretical part of Bachelors Thesis just theoretically but also practically using enterprise called Generali a.s. as example. There will be used analytical method which analysis current state of tools. Outside of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace