Bc. Alica Fančiová

Master's thesis

Sociálne aspekty imigrácie vo vybraných dielach Jonasa Hassena Khemiriho so zameraním na integračnú politiku, identitu a ideu domova

Social aspects of immigration in the chosen books of Jonas Hassen Khemiri focusing on integration policy, identity and the concept of homeland
Abstract:
This thesis concentrates on the chosen social aspects of immigration and their image in the Swedish multicultural literature. Thesis focuses on Swedish integration policy, changes in the family structure, group belonging and division of society, identity and immigrants attitudes towards their homelands and towards Sweden. The thesis investigates the connection between these social aspects of immigration …more
Abstract:
Táto práca sa zaoberá vybranými spoločenskými aspektmi imigrácie a ich obrazom vo švédskej multikultúrnej literatúre. Práca sa sústreďuje na integračnú politiku Švédska, zmeny v rodinnej štruktúre, pocit príslušnosti k určitej skupine a rozdelenie spoločnosti, identitu a vzťah imigrantov k ich domovskej krajine a Švédsku. Práca skúma prepojenie medzi uvedenými sociálnymi aspektmi imigrácie a literatúrou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
  • Reader: JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / Scandinavian Studies