Lenka Dědková

Diplomová práce

Podnikatelský plán - zdravý fast food

Business Plan – healthy fast food
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu v oblasti veřejného stravování. Přesněji se jedná o podnik rychlého občerstvení nabízející produkty zdravé výživy. Podnikatelský nápad vznikl na základě trendů dnešní doby, kterými jsou stále větší orientace spotřebitelů na nákup potravin s ověřitelným původem a orientace na zdravý životní styl. Samotná práce je rozdělená do čtyř částí. První …více
Abstract:
This Master's Thesis deals with the processing of business plan in the public sector of catering and hospitality. More precisely, it is a fast food offering healthy nutrition products. The business idea was based on the trends of today, which are increasing orientation of consumers to buy food with a verifiable origin and orientation to a healthy lifestyle. The thesis is divided into four parts. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Jindřich Špička
  • Oponent: Ondřej Machek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41619