Barbora ČERNÁ

Bakalářská práce

Cervikální karcinom - Problematika prevence. Cervical cancer - The matter of prevention

Informovanost žen o etiologii onemocnění a o možnostech prevence

Cervical cancer The level of knowledge about its etiology and preventive precautions
Anotace:
Práce shrnuje aktuální poznatky o etiologii cervikálního karcinomu, o možnostech jeho léčby a o dostupných preventivních opatřeních. Značná pozornost je věnována vakcinaci proti papillomavirům (HPV). Praktická část práce poskytuje přehled o výsledcích průzkumného šetření, jehož cílem bylo především posoudit míru informovanosti vybrané skupiny žen ve věku 15-25 let o etiologii cervikálního karcinomu …více
Abstract:
The dissertation summarizes up-to-date knowledge about cervical cancer etiology, its therapy and about available preventive precautions. A significant stress has been put on the vaccination against papillomaviruses (HPV). The empirical part informs about the results of a research anmong randomly selected women (aged 15-25 yrs). First and foremost, the research aimed to assess those women`s level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Provazníková Eva
  • Oponent: Mgr. Markéta Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program:
Ošetřovatelství