Bc. Helena Pospíšilová

Diplomová práce

Městská hromadná doprava v Praze, financování provozu a investic

City public transport in Prague, funding of operations and capital investments
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem financování provozu a investic v pražské hromadné dopravě. V teoretické části je na základě odborných materiálů přiblížena veřejná doprava, její charakteristické rysy, odlišnosti, přínosy i úskalí. V praktické části jsou pomocí analýzy faktických údajů jednotlivých oblastí definovány problémy související se způsoby financování provozu městské hromadné dopravy …více
Abstract:
The diploma thesis deals with analysis of operation and investments in Prague Public Transport. The theoretical part, using expert materials, looks more closely at public transport, its characteristic features, differences, benefits and difficulties. In the practical part, using analysis of factual data of separate areas, there are problems defined relating to the ways of financing of the public transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance