Theses 

Městská hromadná doprava v Praze, financování provozu a investic – Bc. Helena Pospíšilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Helena Pospíšilová

Diplomová práce

Městská hromadná doprava v Praze, financování provozu a investic

City public transport in Prague, funding of operations and capital investments

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá rozborem financování provozu a investic v pražské hromadné dopravě. V teoretické části je na základě odborných materiálů přiblížena veřejná doprava, její charakteristické rysy, odlišnosti, přínosy i úskalí. V praktické části jsou pomocí analýzy faktických údajů jednotlivých oblastí definovány problémy související se způsoby financování provozu městské hromadné dopravy a investic. Pozornost je také zaměřena na dělbu tržeb a integrovanou dopravu. V závěrečné části práce jsou uvedeny výsledky provedených analýz a navržena možná řešení na jejich zlepšení.

Abstract: The diploma thesis deals with analysis of operation and investments in Prague Public Transport. The theoretical part, using expert materials, looks more closely at public transport, its characteristic features, differences, benefits and difficulties. In the practical part, using analysis of factual data of separate areas, there are problems defined relating to the ways of financing of the public transport operation and investments. The attention is focused also at the revenue division and integrated transport. In the final part you can find results of the performed analysis and suggested possible solutions for their improvement.

Klíčová slova: Městská hromadná doprava, financování dopravy, dělba tržeb, integrovaná doprava, financování investic. City public transport, transport financing, revenue division, integrated transport, financing of investments.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 00:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz