Katarína KREMPASKÁ

Bakalářská práce

Úroveň znalostí nových doporučených postupů kardiopulmonální resuscitace u nelékařských zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc.

The Level of Knowlege of Paramedics of New Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation et the University Hospital Olomouc
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá novinkami v kardiopulmonální resuscitaci a zjištěním vědomostí o nových doporučených postupech kardiopulmonální resuscitace u vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc. Základem je anonymní dotazníkové šetření. Závěry tohoto výzkumného šetření budou využity jako zpětná vazba školiteli v kardiopulmonální resuscitaci.
Abstract:
Bachelor thesis deals with news in cardiopulmonary and finds knowledge of new procedures pertaining to cardiopulmonary resuscitation for selected non-medical staff in a Olomouc University Hospital. It is based on an anonymous questionair. The result of this research will be used as a feedback for cardiopulmonary resuscitation supervisor.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
 • Vedoucí: MUDr. Pavel Marcián

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREMPASKÁ, Katarína. Úroveň znalostí nových doporučených postupů kardiopulmonální resuscitace u nelékařských zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc.. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 4. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jm3olw jm3olw/2
28. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.