Klára Uhlířová

Bachelor's thesis

Komparace terciárních sektorů Anglie a České republiky

The Comparison of the education systems in England and in the Czech Republic
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je komparace vzdělávacích systémů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zejména historické země Anglie, a České republiky se zaměřením na terciární vzdělávání. Téma jsem si zvolila v souvislosti s neustále diskutovaným záměrem české vlády zavést školné na veřejných vysokých školách. V Anglii již tento systém mnoho let funguje. Budu se zabývat pouze vysokými veřejnými …viac
Abstract:
The goal of my bachelor thesis is the Comparison of the education systems in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, particularly England, and in the Czech Republic focusing on the tertiary education. I have chosen this topic because of the constantly discussed Czech government's intention to introduce tuition at Czech public universities. In England, the system of tuitions at universities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedúci: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27220