Mgr. Iveta Hlouchová, Ph.D.

Disertační práce

Czech Approach toward Counterinsurgency

Czech Approach toward Counterinsurgency
Anotace:
Tato disertační práce se zaměřuje na popis a analýzu přístupu k protivpostalecké strategii ze strany České republiky, aneb jak je protipovstalecká strategie NATO pojímána v českém prostředí. Data a informace získané od expertů s přímou zkušeností s danou probematikou, práce jsou s využitím SWOT a (především) CEG analytických nástrojů kriticky zhodnoceny s cílem identifikovat klíčové principy, trendy …více
Abstract:
This dissertation thesis focuses on description and analysis of counterinsurgency approach of the Czech Republic, or, in the other words, how NATO counterinsurgency strategy is approached in the Czech environment. Data and information obtained from experts with direct experience with the topic are critically evaluated using SWOT and (primarily) CEG analytical tools in order to identify key principles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., Mgr. Richard Stojar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií