Mgr. Markéta Venyšová

Bakalářská práce

Uplatnitelnost magisterských absolventů studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na trhu práce

Career Opportunities for Graduates of Master's Degree Programme in General Theory and History of Arts and Culture of Faculty of Arts, Masaryk University
Anotace:
Tématem bakalářská práce je uplatnitelnost absolventů studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní výzkumná otázka zjišťuje zkušenosti těchto absolventů na trhu práce. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část vymezuje hlavní pojmy klíčové pro téma práce. Druhá část popisuje výběr metodologie a třetí empirická …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with career opportunities for graduates of the study program General Theory and History of Arts and Culture of Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. The main research question identifies experiences of these graduates in the labor market. This bachelot thesis is devided into three parts. The first part identifies the basic theoretical concepts which are crucial for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristína Chudá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií