Ing. Petr Martan

Master's thesis

Právnické osoby – pojmové znaky dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) a dle ZOK (zák. č. 90/2012 Sb.)

Legal Persons - Conceptual Signs under New Civil Code Act. No. 89/2012 Coll. and under Business Corporations Act No. 90/2012 Coll.
Abstract:
Tématem diplomové práce jsou pojmové znaky právnických osob dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) a dle ZOK (zák. č. 90/2012 Sb.) Práce je zaměřena na význam pojmových znaků právnických osob, s uvedením jejich využití u jednotlivých typů společností se zaměřením na jejich důležitost a vypovídající schopnost. Diplomová práce popisuje jednotlivé typy právnických osob, kdy její součástí je popis jejich existence …more
Abstract:
The topic of the diploma thesis are the conceptual signs under New Civil Code Act No. 89/2012 Coll. and under Business Corporations Act No. 90/2012 Coll. The thesis is focused on the significance of conceptual signs of legal persons, indicating their use in individual types of companies, focusing on their importance and proficiency. The diploma thesis describes individual types of legal entities, where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Libor Čihák
  • Reader: PhDr. Mgr. Jiří Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Legal Aspects in Business