Ing. Petr Martan

Master's thesis

Právnické osoby – pojmové znaky dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) a dle ZOK (zák. č. 90/2012 Sb.)

Legal Persons - Conceptual Signs under New Civil Code Act. No. 89/2012 Coll. and under Business Corporations Act No. 90/2012 Coll.
Anotácia:
Tématem diplomové práce jsou pojmové znaky právnických osob dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) a dle ZOK (zák. č. 90/2012 Sb.) Práce je zaměřena na význam pojmových znaků právnických osob, s uvedením jejich využití u jednotlivých typů společností se zaměřením na jejich důležitost a vypovídající schopnost. Diplomová práce popisuje jednotlivé typy právnických osob, kdy její součástí je popis jejich existence …viac
Abstract:
The topic of the diploma thesis are the conceptual signs under New Civil Code Act No. 89/2012 Coll. and under Business Corporations Act No. 90/2012 Coll. The thesis is focused on the significance of conceptual signs of legal persons, indicating their use in individual types of companies, focusing on their importance and proficiency. The diploma thesis describes individual types of legal entities, where …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedúci: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní