Bc. Lukáš Marszalek

Diplomová práce

Využití šifrování v telekomunikačních prostředcích

The Use of Encryption in Telecommunications
Anotace:
Práce se zabývá problematikou zabezpečení telekomunikační techniky proti odposlechu. Tedy moderním pojetím datové bezpečnosti. Prioritně je řešena problematika odposlou-chávání a sledování citlivých údajů, a to prostřednictvím neznámého útočníka. Tato práce se proto zaměřuje na účinné způsoby jakými se tomuto narušení bránit z různých posta-vení. V praktické časti je zejména řešena problematika běžného …více
Abstract:
This work covers the problem of secure telecommunication technology before listening. This means a modern way of look to data secure. With best priorities is seaking the look at listening and capturing of delicate informations, which is doing by unknown threat. This work is looking for working solutions how to defend ourselves from diferent possi-tions. In practical part is mainly solving the problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015
Zveřejnit od: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marszalek, Lukáš. Využití šifrování v telekomunikačních prostředcích. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma