Mgr. Marcela DIVÍNOVÁ

Diplomová práce

Analýza marketingových aktivit v oblasti třídění a recyklace odpadu v ČR

Analysis of the recycling marketing actions in the Czech Republic
Anotace:
Téma práce vychází z globálních souvislostí spojených s oblastí trvale udržitelného rozvoje. Nastiňuje hlavní příčiny dnešních ekologických problémů a hledá možná východiska. V tomto kontextu objasňuje význam zpracování druhotných surovin a jejich využití, osvětluje proces recyklace a některá legislativní opatření s ní spojená. Analýzou výzkumů ilustruje jak postoje českého spotřebitele k třídění a …více
Abstract:
Influenced by the global contingencies, the topic of the thesis deals with the sustainable development. It outlines the main causes of the current ecological problems and looks for their possible solutions. Reflecting this, it explains the aims of recovered materials reprocessing and clarifies the process of recycling together with its legislative proceedings. Following the surveys{\crq} analysis, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Identifikátor: 4895

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Radim Bačuvčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVÍNOVÁ, Marcela. Analýza marketingových aktivit v oblasti třídění a recyklace odpadu v ČR. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.