Bc. Jaroslav Nečas

Master's thesis

Osobnost Adolfa Kolínského v letech 1905 - 1973

Adolf Kolínský in years 1905 1973
Abstract:
Diplomová práce se věnuje životu vězeňského dozorce Adolfa Kolínského nar. 1905. Krátce je popsán jeho život před druhou světovou válkou. Hlavní část práce se zabývá jeho službou jako dozorce gestapa ve věznicích v Hradci Králové, na Pankráci, v Kolíně a v Malé pevnosti Terezín. Ve druhé části práce je zmíněn Kolínského poválečný proces před Mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové i jeho další osudy …more
Abstract:
Diploma thesis deals with life of the famous Jailer Adolf Kolínský, born in 1905. There is shortly described his life before World War II. Main part of this thesis is focused on his service as warden in Gestapo jails in Hradec Králové, Pankrác, Kolín and Malá pevnost Terezín. In the second part is mentioned Kolínský´s trial at Extraordinary People´s Court in Hradec Králové and his life until his death …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta