Bc. Jaroslav Nečas

Master's thesis

Osobnost Adolfa Kolínského v letech 1905 - 1973

Adolf Kolínský in years 1905 1973
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje životu vězeňského dozorce Adolfa Kolínského nar. 1905. Krátce je popsán jeho život před druhou světovou válkou. Hlavní část práce se zabývá jeho službou jako dozorce gestapa ve věznicích v Hradci Králové, na Pankráci, v Kolíně a v Malé pevnosti Terezín. Ve druhé části práce je zmíněn Kolínského poválečný proces před Mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové i jeho další osudy …viac
Abstract:
Diploma thesis deals with life of the famous Jailer Adolf Kolínský, born in 1905. There is shortly described his life before World War II. Main part of this thesis is focused on his service as warden in Gestapo jails in Hradec Králové, Pankrác, Kolín and Malá pevnost Terezín. In the second part is mentioned Kolínský´s trial at Extraordinary People´s Court in Hradec Králové and his life until his death …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta