Mgr. Petra Zmeškalová, DiS.

Master's thesis

Umělecké sklo na pozadí politických a společenských okolností mezi lety 1945-1965:příspěvek k procesu legitimizace nového uměleckého oboru

Art Glass at Its Political and Social Background, 1945-1965: A Contribution to the Process of Legitimization of an Artistic Discipline
Anotácia:
Práce Umělecké sklo na pozadí politických a společenských okolností mezi lety 1945-1965: příspěvek k procesu legitimizace nového uměleckého oboru představuje některé okolnosti vzniku fenoménu uměleckého skla v Československu v období od konce druhé světové války do poloviny 60. let 20. století. Jejími hlavními cíli je poukázat na úzkou souvislost vývoje československého uměleckého skla s některými …viac
Abstract:
The thesis Art Glass at Its Political and Social Background, 1945-1965: A Contribution to the Process of Legitimization of an Artistic Discipline outlines some conditions in which the phenomenon of Czechoslovak art glass was born in the period from the end of the Second World War to the mid-1960s. The basic aim is to point to the close connection between the development of the Czechoslovak art glass …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta