BcA. Kateřina LENZOVÁ

Diplomová práce

Autonomní kulturní centrum Metelkova mesto

Autonomous Cultural Center Metelkova City
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem autonomního kulturního centra Metelkova Mesto v Lublani, jeho vznikem, vývojem, současným stavem a fungováním především v uměleckém prostoru. První části práce jsou věnovány politickému a kulturnímu vývoji Slovinska ve 20. století, jejichž specifika jsou zásádní nejen pro vznik, ale i pro současný charakter a působení Metelkova Mesto.
Abstract:
This thesis addresses the phenomenon of the Autonomous Cultural Centre Metelkova City in Ljubljana focusing on the beginning, development as well as the current state and operation of the centre - especially its artistic side. The first parts are devoted to the political and cultural development of Slovenia in the 20th century, the specifics of which have had a fundamental impact not only on the beginnings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ludvík Hlaváček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LENZOVÁ, Kateřina. Autonomní kulturní centrum Metelkova mesto. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu