Tomáš Hajtman

Bakalářská práce

Štátna správa na úseku živnostenského prostredia

State administration in the field of business environment
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the issue of State administration in the field of business environment. The introductory section is focused on a better orientation in the issue of trade and entrepreneurship. Contains definitions and legislative elements – this is a brief description of the concept, in particular the allocation and the definition of business entities, trade privileges, the categorization …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na problematiku štátnej správy na úseku živnostenského prostredia. Úvodná časť je zameraná na lepšiu orientáciu sa v problematike živnosti a živnostenského podnikania. Obsahuje definície a legislatívne prvky – ide hlavne o stručnú charakteristiku pojmu, rozdelenie a kategorizáciu, vymedzenie subjektov podnikania, živnostenské oprávnenie, charakteristiku živnostenského listu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Marian Korytiak
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře