Mgr. Michael Gora

Diplomová práce

Aktuální problémy kolektivní správy autorských práv a práv s autorským právem souvisejících

Current Issues of Collective Societies
Anotace:
Diplomová práce se věnuje aktuálním výzvám kolektivní správy autorských práv, vzniklým rychlým rozvojem globální internetové sítě a s ní související digitalizací autorských děl. Východiskem samotného tématu je analýza současného autorského práva v oblasti kolektivní správy na národní i unijní úrovni. Následně je zkoumán rozpor zásady teritoriality se současnými požadavky na udělování přeshraničních …více
Abstract:
The diploma thesis aims to discuss the current challenges of collective management of copyright law resulting from the rapid development of global Internet network and related digitization of copyrighted works. A starting point for the topic is the analysis of the current copyright law in the field of collective rights management both at national and EU level. Next, a contradiction between the territorial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo