MgA. Juliána Kvíčalová

Bakalářská práce

Bedřich Smetana : Prodaná nevěsta

Bedřich Smetana : The Bartered Bride
Anotace:
Tématem mého bakalářského projektu je komická opera Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Bakalářský projekt zpracovává téma mé vlastní scénografické a kostýmní interpretace textu s novou režijní koncepcí vytvořený pro prostor Janáčkova divadla v Brně. Děj příběhu jsem se rozhodla situovat do vesnické sokolovny a následně pak do venkovního areálu za sokolovnou. Inspirací mi je kulturní život vedený …více
Abstract:
The topic of my bachelor project is a comic opera The Bartered Bride by Bedřich Smetana. The Bachelor project is concerned with my own scenographic and costume-design interpretation of the text with a new directiorial concept, which was designed for the space of the Janáček Theater in Brno. I decided to situate the story in a village Sokol sport hall, and subsequently in the outdoor area behind the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Štěpánek
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Preková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/fibeq/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie