Bc. Kristýna Saxová

Bakalářská práce

Prevence a náprava funkčních poruch svalového systému ve studiu oboru Speciální edukace bezpečnostních složek

Prevention and Treatment of Muscular System Disorders in Special Education of Security Bodies
Anotace:
Hlavním cílem předložené závěrečné práce je vytvořit návrh souboru kompenzačních cvičení nejen pro studenty úpolových sportů v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek. Dále představíme obor Speciální edukace bezpečnostních složek a zde vyučované úpolové sporty. Navážeme představením svalového systému a dále se budeme věnovat funkčním svalovým poruchám – svalovým dysbalancím. Na konci bakalářské …více
Abstract:
The main goal of the presented final work is create design a set of compensatory exercises not only for students of combat sports in the field of Special Education of Security Bodies. We will also introduce the field of Special Education of Security Bodies and combat sports taught here. We will follow up with the introduction of the muscular system and we will also focus on functional muscle disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 7. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií