Bc. Kateřina Štěpánková

Bachelor's thesis

Česká scéna klasické loutkové animace

Czech scene of classical puppet animation
Abstract:
Obsahem práce bude zmapování a představení české loutkové animační scény v kontextu československé, později české, kinematografie. Budu se věnovat estetické stránce animace, tedy tomu, co vlastně animace ve své podstatě znamená a jak funguje. Zmíním se o obecných typech animace a animačních technikách. Věnovat se budu také její historii a popularizaci. Představím klasický model a podobu filmové loutky …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is the introduction and the survey referring to the Czech puppet animated theatre in the context of Czechoslovak and later Czech motion picture production. My thesis is partly devoted to the aesthetics of animation, i.e. what the animation is and how it works. The types of animation in general and its techniques are mentioned as well as the history and popularization of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta