Bc. Kateřina Štěpánková

Bachelor's thesis

Česká scéna klasické loutkové animace

Czech scene of classical puppet animation
Anotácia:
Obsahem práce bude zmapování a představení české loutkové animační scény v kontextu československé, později české, kinematografie. Budu se věnovat estetické stránce animace, tedy tomu, co vlastně animace ve své podstatě znamená a jak funguje. Zmíním se o obecných typech animace a animačních technikách. Věnovat se budu také její historii a popularizaci. Představím klasický model a podobu filmové loutky …viac
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is the introduction and the survey referring to the Czech puppet animated theatre in the context of Czechoslovak and later Czech motion picture production. My thesis is partly devoted to the aesthetics of animation, i.e. what the animation is and how it works. The types of animation in general and its techniques are mentioned as well as the history and popularization of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta