Simona VÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Úmluva o právech dítěte naplňovaná mateřskou školou

The Convention on the Rights of the Child realized in the institutional pre-school education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem naplňování Úmluvy o právech dítěte v předškolním vzdělávání. V teoretické části přibližuje Úmluvu o právech dítěte, její vznik. Zabývá se konkrétními články Úmluvy o právech dítěte týkajících se předškolního vzdělávání. Důležitou součástí jsou podmínky předškolního vzdělávání obsažené v RVP PV. V další části se soustředíme na osobnost pedagoga. Jeho vlivem na rozvoj …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the implementation of the Convention on the Rights of the Child in preschool education. In the theoretical part of the approaching Convention on the Rights of the Child, its creation. It deals with the specific articles of the Convention on the Rights of the Child relating to preschool education. An important part of early childhood education, the conditions contained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCHOVÁ, Simona. Úmluva o právech dítěte naplňovaná mateřskou školou. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta