Simona VYSOČANSKÁ

Bakalářská práce

Prožívání osvojitelů a pěstounů k dítěti v náhradní rodinné péči

Adoptive and foster parents' experiencing towards a child in substitutional family care
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prožíváním osvojitelů a pěstounů v náhradní rodinné péči. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - část teoretickou a část empirickou. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů, které se týkají rodiny a jejího pojetí. Dále je zaměřena na teorii citové vazby, osobnost dítěte a v neposlední řadě na náhradní rodinnou péči, včetně jejích forem a zprostředkování. Empirická …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the adoptive and foster parents' experiencing towards a child in substitutional family care. The bachelor thesis is divided into two parts, which consist of the theoretical and empirical part. The theoretical section contains definitions of terms related to family and its conception. It is focused on the attachment, the personality of the child and on the substitutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Karel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYSOČANSKÁ, Simona. Prožívání osvojitelů a pěstounů k dítěti v náhradní rodinné péči. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta