Bc. Ivana Andržová

Bakalářská práce

Historie trestu smrti

History of Death Penalty
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mapováním historie trestu smrti ve světě a v naší zemi. Popisuje přístup k trestu smrti od starověku do současnosti. Jeho vliv na společnost a na její postoj k budoucnosti. Součástí práce je dotazník, jehož cílem bylo zjistit názor studentů na problematiku trestu smrti.
Abstract:
Bachelor thesis deals with mapping the history of the death penalty in the World and Czech republic. Describes the approach to death penalty in the World from antiquity to the present. Its impact on society and his future. Part of the thesis is questionnaire intended to identify students´views on the issue of the death penalty.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Norek
  • Oponent: Mgr. Jiří Pospíchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře