Tereza BARTÁKOVÁ

Bakalářská práce

The Communist Party in the USA

The Communist Party in the USA
Abstract:
The main objective of this bachelor's thesis is to indicate incidents that influenced the perception of the Communist Party USA and its position as well as the perception of American communism and anti-communism. It focuses on the early development of the Communist Party of the United States of America and the events that led to the rise and eventually to the fall of the Communist Party USA (CPUSA …více
Abstract:
Práce se zabývá zejména incidenty, které silně ovlivnily pohled na Komunistickou stranu USA a její postavení, dále také na americký komunismus a antikomunismus ve Spojených státech amerických. Práce se rovněž zaměřuje na vývoj Komunistické strany USA a na události, které vedly k vzestupu strany, stejně tak i na události, které vedly k jejímu úpadku. Zmíněna bude také éra studené války. Bakalářská práce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTÁKOVÁ, Tereza. The Communist Party in the USA. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta