Mgr. Jana Buchtová, DiS.

Bakalářská práce

Kvalita života lidí s psychotickým onemocněním v kontextu chráněného bydlení

Quality of Life of People with Mental Illness in context of Group Supported Housing
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám tím, jaká je souvislost mezi kvalitou života lidí s psychotickým onemocněním a službou chráněné bydlení ve Sdružení Práh. Nejprve vymezuji pojmy týkající se tohoto psychotického onemocnění, poté se věnuji pojmu kvalita života a metodě práce ve Sdružení Práh – psychosociální rehabilitaci. Nakonec se zabývám službou chráněné bydlení. Mým cílem je odpovědět na otázku …více
Abstract:
In my bachelor work I take interest in the link between the quality of life of people with mental illness and the service of Supported Housing in The Práh Organization. First I define terms in connection with mental illness, then I define the term quality of life and method of work in The Práh Organization - psychosocial rehabilitation. Finally I take interest in the service of Supported Housing. My …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií