Ing. Filip Turlík, BA (Hons)

Diplomová práce

Marketingové aktivity vedúce k úspechu organizácie v oblasti služieb

Marketing activities leading to the success of the organization of services
Abstract:
The theme of this thesis is the marketing activities leading to the success of the organization's services. The work is divided into three parts. The first part is a detailed analysis of the theoretical background focused on the areas of marketing, marketing environment, marketing and communication mix, analysis and distribution of services. The second part is analytical. It consists of analyzing the …více
Abstract:
Témou diplomovej práce sú marketingové aktivity vedúce k úspechu organizácie v oblasti služieb. Práca je rozdelená do troch častí. V prvej časti je podrobná analýza teoretických východísk zameraná na oblasť marketingu, marketingového prostredia, marketingového a komunikačného mixu, analýzu a rozdelenie služieb. Druhá časť je analytická. Je tvorená analýzou marketingového prostredia Polus City Center …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Babka, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní