Martin Maděra

Diplomová práce

Návrhové vzory v objektově orientovaném a funkcionálním programování a jejich integrace

Comparision and Integration of Design Paterns Implemented in Functional and Object Oriented Languages
Anotace:
V této práci jsou uvedeny vybrané kreacionální a behaviorální návrhové vzory, které mají význam i ve funkcionálním programování. Strukturální vzory uvedeny nejsou, neboť jsou příliš spjaty s objektově orientovaným programováním a situace, které řeší, se ve funkcionálním programování zpravidla nevyskytují. Popsány jsou také některé vzory typické pro funkcionální programování a také způsob, jak některé …více
Abstract:
This thesis describes selected creational and behavioral design patters which are significant even for the functional programming. The structural patterns are omitted because they are closely related to the object oriented programming. Situations which are addressed by the structural patterns usually do not occur in the functional programming. Some patterns typical for the functional programming are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Svatopluk Štolfa
  • Oponent: Jan Kožusznik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika