Ludvík Děcký

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – senioři

The Instruments of Marketing Communications for selected target group – Seniors
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – senioři, se dělí na dvě části: na sociologický a na marketingový pohled na problematiku. V první části se autor zaměřuje na segmentaci seniorů dle demografického, socioekonomického a geografického členění a jejich životní styly. V druhé části práce autor analyzuje marketingovou komunikaci směřovanou na …více
Abstract:
This bachelor thesis entitled The instruments of Marketing Communications for a selected target group – Seniors, is divided into two parts: sociological and marketing views of the issue. Firstly, the author focuses on segmentation of seniors according to the demographic, socio-economic and geographic breakdown and their lifestyles. In the second part, the author analyzes marketing communication towards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní