Lenka HARMÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Avifauna Chabařovických rybníků (okres Ústí nad Labem)

Avifauna of the Chabarovice ponds (Ustí nad Labem district)
Abstract:
Okolí města Chabařovice v severozápadních Čechách je plné vodních ploch, které poskytují vhodné prostředí pro život velkému množství ptáků. Tato práce měla za cíl zjistit, jaké ptačí druhy se na lokalitě vyskytují, které z nich jsou ohrožené a které zde hnízdí či zimují. Výzkum byl proveden především pozorováním, ale i sběrem peří a nahráváním zpěvu, a to v letech 2010 a 2011, konkrétně měsících červnu …more
Abstract:
The surroundings of the Chabařovice city in north-west Bohemia is full of water surfaces, which provide sufficient welfare for a large amount of birds. This research was done in the task of finding out which birds species are present in this area, which of them are endagered and which of them are breeding or wintering here. The research was done in years 2010 and 2011, specifically in June and from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HARMÁČKOVÁ, Lenka. Avifauna Chabařovických rybníků (okres Ústí nad Labem). Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.