Bc. Valentýna Stříbrská

Bachelor's thesis

Alterace, autocenzura, hodnota

Alteration, Author-censorship, Value
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je využití pojmu „alterace“ Tomáše Kulky při analýze procesu tvorby uměleckých děl Cézannovy série reprezentací hory Sainte-Victoire, která zachycuje malířův přechod od impresionismu k postimpresionismu a vzniku moderního umění. V první části práce je krátce představen filosof Tomáš Kulka, jsou nastíněny jednotlivé druhy autocenzury především v umění a pojem alterace podle …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to use the term of “alteration” by Tomáš Kulka in the analysis of the Cézanne series of works of art, representing the Sainte-Victoire Mountain, which captures the painter's transformation from Impressionism to Post-Impressionism and the creation of modern art. In the first part of my work it is briefly introduced philosopher Tomáš Kulka, individual types of self-censorship …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.