Hana ČERVENKOVÁ

Diplomová práce

Intercultural communication: politeness in Czech and British political debates

Intercultural communication: politeness in Czech and British political debates
Abstract:
This master thesis deals with politeness in Czech and British political debates. The aim of this thesis is to analyse and compare the usage of different politeness strategies in the political debates. This thesis uses Brown and Levinson's theory of politeness for the analysis. The theoretical part focuses on the genre of political debates and on the politeness theory. Then, the corpus is described …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem zdvořilostních strategií v českých a britských politických debatách. Cílem této práce je analýza a porovnání použití různých zdvořilostních strategií v politických debatách. Tato práce se zaměřuje na teorii Brownové a Levinsona. V teoretické části je věnován prostor žánru politické debaty a popisu tématu zdvořilosti. Dále je popsán korpus a proces jeho analýzy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENKOVÁ, Hana. Intercultural communication: politeness in Czech and British political debates. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi

Práce na příbuzné téma