Bc. Šárka Houfková

Bakalářská práce

Příčiny dlouhodobého setrvávání v systému dávek pomoci v hmotné nouzi.

Factors of long-term social assistance claiming
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo nalezení odpovědí na otázky, jak sociální pracovníci hodnotí systém sociální ochrany u nás, a to zejména systém dávek pomoci v hmotné nouzi, z hlediska dlouhodobosti pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, jak hodnotí efekt změn systému pomoci v hmotné nouzi a jaké spatřují nejčastější příčiny dlouhodobého setrvávání klientů v systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Jednalo se …více
Abstract:
The aim of my bachelor work was to find return questions, how social workers evaluate social protection system in our country, especially the system allowances help in material stress, from the view of long-term excavation, how social workers evaluate effect of changes system allowances help in material stress. And what are the most often causes of long - term incumbency clients in this system. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií