Denisa Plačková

Diplomová práce

Analýza vzniku organizace destinačního managementu na území Jindřichohradecka

Analysis of the Formation of Destination Management Organization in the Territory Jindřichohradecko
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace a předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti Jindřichohradecka. Prostřednictvím analýzy SWOT a analýzy PEST jsou identifikovány klíčové faktory ovlivňující rozvoj cestovního ruchu, na základě kterých jsou navrženy strategie. Je provedena analýza vhodnosti právních forem pro vznik organizace. Jsou nastaveny cíle organizace, podrobněji rozpracovány …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the current situation and potential for development of tourism in Jindřichohradecko region. Key factors influencing the development of tourism are identified through SWOT analysis and PEST analysis. Strategies are suggested on their basis. There is an analysis of the suitability of the legal forms for the establishment of an organization. The goals of the organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Martin Musil
  • Oponent: Martin Luštický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45629