Bc. et Bc. Jakub Puškáš

Master's thesis

Tvorba výcvikového kurzu metody CLIL pro učitele základních škol

Designing a CLIL Training Course for Primary School Teachers
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou sylabu již proběhlého výcvikového kurzu představujícího metodu CLIL učitelům základních škol. Na základě rozboru sylabu původního výcvikového kurzu a následných doporučení je navržen transparentnější a úplnější sylabus pro nový výcvikový kurz metody CLIL. Teoretická část práce představuje teoretický rámec pro tvorbu kurzů. Zároveň je v teoretické části uvedena …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of a former CLIL teacher training course syllabus and the design of an improved one. The theoretical part introduces a framework for designing courses, lists the main features of CLIL approach and deals with common misconceptions as well as obstacles related to CLIL. The practical part describes and analyses the previous CLIL teacher training course, makes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language