Bc. et Bc. Jakub Puškáš

Diplomová práce

Tvorba výcvikového kurzu metody CLIL pro učitele základních škol

Designing a CLIL Training Course for Primary School Teachers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou sylabu již proběhlého výcvikového kurzu představujícího metodu CLIL učitelům základních škol. Na základě rozboru sylabu původního výcvikového kurzu a následných doporučení je navržen transparentnější a úplnější sylabus pro nový výcvikový kurz metody CLIL. Teoretická část práce představuje teoretický rámec pro tvorbu kurzů. Zároveň je v teoretické části uvedena …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of a former CLIL teacher training course syllabus and the design of an improved one. The theoretical part introduces a framework for designing courses, lists the main features of CLIL approach and deals with common misconceptions as well as obstacles related to CLIL. The practical part describes and analyses the previous CLIL teacher training course, makes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy