Mgr. Ivana Ježková

Diplomová práce

Slow Fashion, aneb tempo giusto ve světě pomíjivých módních trendů

Slow Fashion: tempo giusto in the world of ephemeral fashion trends
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi environmentálně příznivého způsobu odívání, především z hlediska hnutí Slow Fashion a módních návrhářů pod jeho hlavičkou působících. První část práce předkládá sociologické koncepty, které se k módě vážou a které se pokoušejí vysvětlit její oblibu ve společnosti či nadměrný konzumerismus s ní spojený. Dále popisuje situaci současného módního systému fast fashion …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities in environmentally friendly way of clothing, especially in terms of Slow Fashion and its fashion designers. The first part shows the sociological concepts of fashion and tries to explain its popularity in the society and connected consumerism. It also describes the current popular system of fast fashion and reveals the problems that are linked with that type …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Černík Bakošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií