Bc. Nikola Kolačná

Bakalářská práce

Těhotenství a porod u podezření na Downův syndrom

Pregnancy and childbirth with suspicion of Down syndrome
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Těhotenství a porod s podezřením na Downův syndrom“, se zabývá problematikou Downova syndromu. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou část. V první části je teoreticky popsáno nejen těhotenství s Downovým syndromem, ale také vývoj dítěte po porodu. Druhá část je zpracována formou kvalitativního výzkumu. Praktická část obsahuje celkem devět rozhovorů žen, které …více
Abstract:
The bachelor thesis called "Pregnancy and childbirth with suspicion of Down syndrome" deals with the issue of Down syndrome. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the first part, not only the pregnancy with Down syndrome but also the development of the child after childbirth is theoretically described. The second part is processed in the form of qualitative research. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslava Kameníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka