Theses 

The Development of Written English in British and American Qualities from the 20th Century to the Present/Vývoj psané angličtiny v britském a americkém seriózním tisku od 20. století po současnost – Lenka HRADOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / AJ-NJ/ZŠ

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Lenka HRADOVÁ

Diplomová práce

The Development of Written English in British and American Qualities from the 20th Century to the Present/Vývoj psané angličtiny v britském a americkém seriózním tisku od 20. století po současnost

The Development of Written English in British and American Qualities from the 20th Century to the Present

Abstract: This diploma thesis deals with the discourse analysis of written English in British and American broadsheets. Since the journalistic style and linguistic means have always been a matter of change, the goal of this thesis is to define the development of English language in the British and American quality newspapers during a particular period of time, more precisely, from the 20th century to the present. The author of the thesis will focus herself on the character of the journalistic style, the means typically used within journalism, further she will describe the notion 'Broadsheet' and finally she will consider the linguistic differences between British and American English in this particular press media. The analytical part of the diploma thesis is dedicated to the study of four individual corpuses of British and American qualities articles. These articles were taken from the front pages only; six are from the 20th century and another six from the broadsheets published in 21st century.

Abstract: Tato diplomová práce se zabyvá diskurzivní analyzou psané angličtiny v britském a americkém kvalitním tisku. Jelikož novinářsky styl a jazykové prostředky v něm užívané, podléhají neustálym změnám, cílem této diplomové práce bude definovat vyvoj anglického jazyka v britském a americkém kvalitním tisku od 20. století po současnost. Autor této práce se zaměří na charakteristiku novinářského stylu, jazykové prostředky, které jsou v něm často používané a dále se bude zabyvat popisem pojmu 'Broadsheet' (kvalitní tisk). V neposlední řadě posoudí hlavní lingvistické rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou v těchto médiích. Praktická část této práce bude věnována vyzkumu jednotlivych korpusů danych novinovych článků. Tyto články byly použity pouze z předních stran tiskovin, jedná se celkem o šest článků z 20. století a dalších šest ze seriózního tisku, jež byly publikovány v 21. století.

Keywords: Seriózní tisk, kvalitní tisk, linguistická analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27021 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HRADOVÁ, Lenka. The Development of Written English in British and American Qualities from the 20th Century to the Present/Vývoj psané angličtiny v britském a americkém seriózním tisku od 20. století po současnost. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 20:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz