Mgr. Jana Uhlová

Bakalářská práce

Region a občanská společnost

Region and Civil Society
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Region a občanská společnost“ je přiblížení kulturní oblasti regionu mladé generaci občanské společnosti. První část práce je zaměřena na obecné vymezení pojmů občanská společnost, region a regionální politika. Druhá část se zabývá Jihomoravským krajem a kulturním uspořádáním města Vyškova. V poslední čtvrté části jsou přiloženy návrhy edukačních materiálů pro pedagogy, …více
Abstract:
The object of my "Region and civil society" bachelor thesis is to bring closer the region´s culture area to the young generation of civil society. First section of this thesis is orientated on common definition of terms like civil society, region and regional politics. Second part covers South Moravian district and cultural setting of Vyškov town. In the last, fourth part, are added suggestions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání